Đặt Phòng

Phồng đôi

450.000đ/đêm

900.000đ/đêm

Phòng Deluxe diện tích 19m2, sức chứa 3 – 4 người lớn. Giá phòng tính trên 3 người. Người lớn thứ 4 phụ thu 100.000đ/đêm.
Super Room

350.000đ/đêm

700.000đ/đêm

Phòng Super diện tích 14m2, sức chứa 2 người lớn. Phụ thu 50.000đ/trẻ em đi cùng.