Hyatt Công bố Kế hoạch xây dựng Khu nghỉ dưỡng và Spa và Khu nghỉ dưỡng Hyatt Regency tại Điểm đến Bãi biển của Việt Nam, Hồ Tràm

Hyatt Công bố Kế hoạch xây dựng Khu nghỉ dưỡng và Spa và Khu nghỉ dưỡng Hyatt Regency tại Điểm đến Bãi biển của Việt Nam, Hồ Tràm   Dự kiến ​​khai trương vào năm 2024, khách sạn này sẽ đánh dấu sự phát triển đầu tiên của Hyatt Regency tại miền Nam Việt Nam … Đọc tiếp